บริการของเรา

บริการของเรา

ธุรกิจรับเหมางาน M & E

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค M&E ซึ่งให้บริการเกี่ยวกับการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศนอกจากนี้เรายังมีการติดตั้งอื่น ๆ ภายในอาคารอีกด้วย